Dzieci,  Ona i on

Spotkania z dzieckiem po rozwodzie

Rozwód to trudne doświadczenie zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci. Wiele par, które decydują się na zakończenie małżeństwa, zastanawia się, jak ustalić kontakty z dzieckiem po rozwodzie i jak wpłyną one na jego rozwój i dobrostan. W tym artykule przedstawimy kilka podstawowych informacji na temat kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, które mogą pomóc w podjęciu właściwych decyzji.

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie?

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie to prawo i obowiązek rodziców oraz ich dziecka do utrzymywania ze sobą relacji. Kontakty te obejmują nie tylko przebywanie z dzieckiem (np. odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka na wakacje), ale także bezpośrednie porozumiewanie się z nim (np. rozmowy telefoniczne, wiadomości, wideorozmowy), utrzymywanie korespondencji oraz korzystanie z innych środków komunikacji na odległość (np. e-mail, media społecznościowe).

Jak ustalić kontakty z dzieckiem po rozwodzie?

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie mogą być ustalone na dwa sposoby: przez porozumienie rodziców lub przez orzeczenie sądu.

Porozumienie rodziców jest preferowanym rozwiązaniem, ponieważ daje im większą swobodę i elastyczność w kształtowaniu kontaktów z dzieckiem. Rodzice mogą sami ustalić sposób i częstotliwość kontaktów, uwzględniając potrzeby i możliwości wszystkich stron. Porozumienie takie powinno być sporządzone na piśmie i zawierać konkretne ustalenia dotyczące terminów, miejsc i sposobów kontaktów. Porozumienie takie może być uwzględnione przez sąd w wyroku rozwodowym lub stanowić podstawę do zawarcia ugody sądowej.

Orzeczenie sądu jest konieczne w sytuacji, gdy rodzice nie mogą dojść do porozumienia lub gdy porozumienie jest niezgodne z dobrem dziecka. Sąd orzeka o kontakcie tego rodzica, z którym dziecko nie będzie zamieszkiwało (tzw. kontakt bierny) oraz o kontakcie tego rodzica, u którego dziecko będzie zamieszkiwało (tzw. kontakt czynny). Sąd określa sposób i częstotliwość kontaktów oraz ewentualne warunki lub ograniczenia ich wykonywania. Sąd może również orzec o całkowitym zakazie kontaktów w przypadku zagrożenia dla życia, zdrowia lub moralności dziecka.

Na co zwrócić uwagę przy ustalaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie?

Ustalając kontakty z dzieckiem po rozwodzie, ważne jest, aby pamiętać, że najważniejsze jest dobro dziecka. Ważne jest, aby z wyprzedzeniem zaplanować czas spędzany z dzieckiem, w tym również wakacje i dni świąteczne. Planowanie pomoże uniknąć konfliktów i nieporozumień związanych z czasem, który każdy z rodziców spędza z dzieckiem.

Dzieci potrzebują stabilności i spójności w swoim życiu. Ważne jest, aby plan spotkań był spójny i przewidywalny, aby dziecko mogło poczuć się bezpiecznie i komfortowo. Plan powinien być elastyczny i dostosowywany do potrzeb dziecka. Dziecko powinno mieć możliwość wyrażenia swoich opinii i preferencji dotyczących czasu spędzanego z każdym z rodziców.

Pamiętaj, dziecko potrzebuje wsparcia i zrozumienia, szczególnie w trudnych momentach, takich jak rozwód rodziców. Ważne jest, aby rodzice okazywali dziecku miłość i troskę oraz zapewniali mu poczucie bezpieczeństwa.

My name is John :) Znajomi mówią do mnie Johny. A jestem po prostu Janek. I po prostu lubię pisać o tym, co mi tam do głowy wskoczy.